المتنقلة مذباله

المتنقلة مذباله

 

صدري قْبرْ

أما فيه قلْبْ يدقّ

ما طاقْني صْبرْ

الرّوحْ عْزيزه و الطّريقْ حْجرْ

هازة حلْمي هاّزة حمْلي

و الطريق مازال ْحْجر

والريق مرّ

هذكه حالْ المتنقّله في البر

مذباله حتى كان عْروقها في بحرْ

ّّ

0 réponses

Laisser un commentaire

Participez-vous à la discussion?
N'hésitez pas à contribuer!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *